A A A

Intencje różańcowe

 

 

 

Za odmówienie części różańca świętego w kościele, kaplicy i rodzinie można uzyskać odpust zupełny.Należy spełnić następujące warunki: 5 tajemnic odmówić w sposób ciągły poprzedzając je rozważaniami, tajemnice muszą być zapowiadane.

 

 

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA ROK 2014

 

Styczeń

 • Intencja ogólna: Aby był promowany autentyczny rozwój gospodarczy, szanujący godność wszystkich ludzi i wszystkich ludów.
 • Intencja misyjna: Aby chrześcijanie różnych wyznań mogli podążać do jedności, której pragnie Chrystus.
 • Intencja parafialna: O potrzebne łaski na czas przygotowania misji parafialnych i ich błogosławione owoce.

Luty

 • Intencja ogólna: Aby mądrość i doświadczenie osób w podeszłym wieku były uznawane w Kościele i w społeczeństwie.
 • Intencja misyjna: Aby kapłani, zakonnicy i świeccy wielkodusznie współpracowali w misji ewangelizacyjnej.
 • Intencja parafialna: O potrzebne łaski na czas przygotowania misji parafialnych i ich błogosławione owoce.

Marzec

 • Intencja ogólna: Aby we wszystkich kulturach były szanowane prawa i godność kobiet.
 • Intencja misyjna: Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli na wezwanie Pana do poświęcenia życia głoszeniu Ewangelii.
 • Intencja parafialna: O potrzebne łaski na czas przygotowania misji parafialnych i ich błogosławione owoce.

Kwiecień

 • Intencja ogólna: Aby rządzący promowali ochronę świata stworzonego i sprawiedliwy podział dóbr i zasobów naturalnych.
 • Intencja misyjna: Aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób doświadczanych przez ból i chorobę.
 • Intencja parafialna: O potrzebne łaski na czas przygotowania misji parafialnych i ich błogosławione owoce.

Maj

 • Intencja ogólna: Aby środki przekazu były narzędziami w służbie prawdy i pokoju.
 • Intencja misyjna: Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, kierowała misją Kościoła, głoszącego Chrystusa wszystkim narodom.
 • Intencja parafialna: O potrzebne łaski na czas przygotowania misji parafialnych i ich błogosławione owoce.

Czerwiec

 • Intencja ogólna: Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnienie, którego potrzebują, by godnie żyć.
 • Intencja misyjna: Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie dzięki świadectwu wiary wierzących.
 • Intencja parafialna: O potrzebne łaski na czas przygotowania misji parafialnych i ich błogosławione owoce.

Lipiec

 • Intencja ogólna: Aby uprawianie sportu było zawsze okazją do umacniania braterstwa i rozwoju ludzkiego.
 • Intencja misyjna: Aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą Ewangelię w krajach najuboższych.
 • Intencja parafialna: O potrzebne łaski na czas przygotowania misji parafialnych i ich błogosławione owoce.

Sierpień

 • Intencja ogólna: Aby uchodźcy, zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu przemocy, znaleźli wielkoduszną gościnę, i by ich prawa były chronione.
 • Intencja misyjna: Aby chrześcijanie w Oceanii głosili z radością wiarę wszystkim ludom kontynentu.
 • Intencja parafialna: O potrzebne łaski na czas przygotowania misji parafialnych i ich błogosławione owoce.

Wrzesień

 • Intencja ogólna: Aby niepełnosprawni umysłowo otaczani byli miłością i pomocą, których potrzebują, by godnie żyć.
 • Intencja misyjna: Aby chrześcijanie, natchnieni Słowem Bożym, angażowali się w służbę ubogim i cierpiącym.

Październik

 • Intencja ogólna: Aby Pan dał pokój najbardziej udręczonym przez wojnę i przemoc regionom świata.
 • Intencja misyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny rozbudził w każdym wierzącym pasję i gorliwość, by nieść Ewangelię całemu światu.

Listopad

 • Intencja ogólna: Aby osoby, które cierpią z powodu samotności, zaznały bliskości Boga i wsparcia ze strony braci.
 • Intencja misyjna: Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy i zakonnice mieli mądrych i dobrze przygotowanych formatorów.

Grudzień

 • Intencja ogólna: Aby narodziny Odkupiciela przyniosły pokój i nadzieję wszystkim ludziom dobrej woli.
 • Intencja misyjna: Aby rodzice, przekazując dzieciom cenny dar wiary, byli autentycznymi ewangelizatorami.

  Watykan, 1 lutego 2013 r.

  BENEDICTUS PP XVI